PROPOSTES EDUCATIVES, CULTURALS I CIENTÍFIQUES

UNIVERS QUARK comparteix i promou el pensament que considera adequat treballar per projectes; ja que aquest propicia que les activitats d’aprenentatge es realitzin amb un alt grau de motivació. Doncs organitzar els continguts d’aprenentatge entorn de problemes o temes que interessen als nens i nenes, públic familiar i adult afavoreix que s’impliquin i es responsabilitzin del mateix aprenentatge i, el que és més important, que aprendre tingui sentit. És per tot això, que la metodologia que utilitzem és que el motor de l’aprenentatge sigui la motivació i que sigui un procés participatiu. Per tot això, la proposta que us estem presentant té com a finalitat que l’aprenentatge sigui actiu.

En definitiva, l’objectiu d’aquesta proposta astronòmica és poder dotar de recursos les aules amb activitats on el mètode científic, a través de la investigació, l’experimentació i l’observació, promogui que els participants en sigui el protagonista per així poder endinsar-se en l’apassionat món de l’astronomia d’una forma rigorosa i planera. Apostem per un aprenentatge on els estímuls i la vivència en siguin els pilars de la metodologia d’UNIVERS QUARK.

Les activitats que us proposem estan pensades per a poder-se dur a terme a qualsevol petit poble, barri i/o gran ciutat, i per a totes les persones, doncs oferim activitats d’astronomia familiar. També donem la possibilitat que aquestes activitats puguin arribar al màxim nombre de persones a través de les propostes en línia per així garantir l’accés a la ciència a les persones amb mobilitat reduïda.

Propostes educatives, culturals i científiques:

  • Observació del Sol amb telescopis
  • Observació del Sol en directe i en remot
  • Taller d’astronàutica
  • Taller d’astronàutica
  • Taller de construcció d’un rellotge de Sol
  • Taller del Coet Apollo 11
  • Viatge pel Sistema Solar en 3D
  • Taller de robòtica
  • Taller d’energia sola